top of page

Dagestad Mekaniske Verksted AS

Smed O.Larsen startet som smed i Kongsvegen i Brumunddal i 1900. De påfølgende generasjoner har videreført denne driften til dagens firma, Dagestad Mekaniske Verksted AS. Samme familie har vært eiere og drivere og firmaet har alltid hatt adresse Brumunddal.

Etter 78 år i gammelsmia i Kongsvegen, ble nytt verkstedbygg reist på Jemtland i Brumunddal. Dagestad Mekaniske Verksted AS har bevisst jobbet mot ulike kundegrupper i visshet om at ulike utfordringer gir bred kompetanse. Bedriften framstår idag som en typisk "all-round"-virksomhet, der intet oppdrag er for lite, og nesten intet for stort.

Ole Larsen

O. Larsen, smed og hovslager startet sin virksomhet i Kongsvegen i Brumunddal så langt tilbake som i 1900. Ole Larsen gikk i lære hos diverse mestere i Oslo, før han vendte hjem for å starte egen virksomhet. Fra begynnelsen hadde han med seg to smedsvenner. I løpet av årene var det mange som fikk sin opplæring i smia. Alle som arbeidet i smia hadde kosten, frokost og middag hos Oline og Ole. Dette var en del av lønna.

Ole utførte reparasjoner av alle slag. Spesielt var det mye landbruksredskaper som ble satt istand. Ellers ble det produser beslag. Storparten av kundene var bønder, og det var mange hester i bygda på den tida, så mye av arbeidet besto av skoing av disse.

Ole Larsen var også politi i Brumunddal, en ekstrajobb han hadde i mange år. Først i 1921 fikk lensmannen eget kontor i Brumunddal. Ved utrykning hadde han en politilue og et skilt han skulle bære. Om lørdagskveldene måtte han ofte møte opp på jernbanestasjonen når toget kom fra Hamar. Det hendte at noen av passasjerene var fulle og bråkete, og disse måtte han ta seg av.

Han fungerte også som den eneste rørleggeren i Brumunddal i mange år. Pumper og vannrør ble montert i boliger og næringsbygg.

Marthinus Larsen

Marthinus Larsen (eller Smed M.Larsen som han kalte virksomheten) overtok roret mot slutten av 1920-åra.

Mens Marthinus Larsen drev som smed var også størstedelen av kundene bønder, og arbeidet fortsatte som før med smiing, hesteskoing og reparasjoner av alle slag. Det ble skiftet tenner på slåmaskiner og ploger, sleder og kjerrer ble reparert. I tillegg var det nesten daglig kvessing av hakker og grev og sliping av ljåer, økser og kniver. Om vinteren kom det tømmerredskap, lunnedrag, rustninger og snøploger. På denne tiden var det også stor etterspørsel etter smijernsbeslag, gnistfangere, peisjern, rekkverk og porter.

Helt til Marthinus var 72 år (1967) var han daglig i arbeide i smia. Men han så snart at utviklingen var det vanskelig å holde tritt med, derfor ble svigersønnen Olav Dagestad spurt om han ville videreføre driften.

Olav Dagestad

Olav Dagestad giftet seg med datter av Marthinus, Reidun, i 1960 og tok over driften etter svigerfaren i 1967. Firmaet ble nå kalt Smed Larsens Eftf.

 

Dagestad Mekaniske Verksted ble det nye navnet på firmaet da flyttingen til nye lokaler på Jemtland ble gjennomført i 1978. Samme dagen som flyttingen fant sted døde Marthinus Larsen.

Morten Dagestad

Morten Dagestad startet i firmaet i 1981. I 1994 blir firmaet omgjort fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap. Dagestad Mekaniske Verksted AS. Morten tok over som daglig leder etter faren i 1995.Han viderefører driften slik den alltid har vært. Et tradisjonelt "allround" verksted for landbruk, bygg og industri.

Lars Dagestad

Lars er 5. generasjon i firmaet. Han begynte på verkstedet 2012 etter endt læretid og fagbrev som Industrimekaniker. Etter 7 år som fagarbeider og faglig leder, tok Lars i 2019 over som daglig leder.

GENERASJONER
bottom of page